AMD

(AMD - všechny články)

Integer scaling na AMD kartách – a tentokrát aj pre staršie modely

Po nejakej dobe sme znova do terénu vyslali našich elitných reportérov, ktorým sa opäť pomocou lsti a úskokov podarilo odhaliť, na čom uplynulý rok pracovali v červenom tábore. Tam zistili,…
SINTECH-SHOP.CZ