Seriál: Moderský kútik

Moderský kútik – Half-Life (1. časť)
Popri príprave môjho článku o krabici Half-Lifu som zavítal do temných kútov môjho Steam účtu a NASky, a objavil som…

Moderský kútik – Half-Life (2. časť)
Tak, týždeň ubehol ako voda, a tak tu máme pokračovanie nášho článku o módoch pre Half-Life, z premiérového dielu seriálu…

SINTECH-SHOP.CZ