King’s Bounty – stavební kámen návykové série Heroes

Stát se PATRONEM
high-voltage.cz

18 patronů přispívá částkou 2014 Kč měsíčně

Je to malé pade pro čtenáře, ale velká vzpruha pro HV! ;)

Pokud by si někdo měl vzpomenout na tahovou strategii, která na PC zaznamenala obrovský úspěch, bude to nejspíš sázka na sérii Heroes of Might and Magic. Jasně, ty hry jsou super, jenže měly ještě jednoho předchůdce, stavební kámen, který právě Heroes vybrušovaly. Tím kamenem je právě King‘s Bounty. King's Bounty je svou hratelností velmi návykový, přestože potřebujete určitý čas na adaptaci a také příslušný manuál, který osvětluje a vysvětluje celou řadu mechanismů a prvků, s nimiž se během vaší cesty střetnete. Po chvíli ovšem vše pochopíte, mozek si zvykne na již značně opotřebovanou grafiku a vy se pustíte do dobrodružství za záchranou světa, jak jinak taky.

King’s Bounty – stavební kámen návykové série Heroes

Příběh hry je velmi jednoduchý, cílem je spíše cesta. Království jménem The Four Continents dlouhou dobu vládne spravedlivý král Maximus, temné časy se ovšem blíží a je nutné povolat hrdinu, který bude natolik odvážný, že se pustí do nebezpečného úkolu. Maximus udržoval pořádek a mír v království díky Žezlu spravedlnosti (Scepter of Order), mocného artefaktu s nezměrnou silou. Jeho největším protivníkem jsou temné síly v čele s drakem Dragonbreathem (Dračím dechem), jenž touží království krále Maxima nadobro zničit. Jedinou překážkou v jeho plánu je Žezlo, kterého se musí za každou cenu zmocnit.

King’s Bounty – stavební kámen návykové série Heroes

To se mu také podaří poté, co jeho spojenec čaroděj Magus Deathspell (super jména mimochodem), oživí padlého krále Urthraxe, zapřisáhlého nepřítele krále Maxima. Urthrax svou mocnou magií vytvoří portál tak, že Dragonbreath vstoupí přímo do trůnního sálu, vezme Žezlo a portálem zase uteče. Podle staré věštby stačí silám zla počkat, než král onemocní a zanechá své království bez vládce, s čímž temný drak počítá, přičemž již vybral svého zástupce, krále Urtraxe. Maximus má jen jedinou naději, a to vás. Právě vy jste jedním ze 4 velkých hrdinů, a vaším úkolem je najít Žezlo pořádku (Scepter of Order), obnovit sílu a pořádek v království a tím zachránit život samotnému králi Maximovi.

King’s Bounty – stavební kámen návykové série Heroes

Příběh je to jednoduchý, ale celkem dobře vysvětluje vaše počínání ve hře. Vaším úkolem je na obrovské mapě, skládající se ze čtyř (překvapivě) království, najít místo uložení Žezla spravedlnosti a donést jej ke králi. Úkol však není tak jednoduchý, protože umístění Žezla zná jen zlotřilý drak, který mapu místa roztrhal na 25 kusů. Celkem 17 z nich uložil do opatrovnictví temným lordům, kteří se zbaběle ukrývají ve zdánlivě nedobytných hradech, zbývajících 8 pochoval s artefakty po celém světě (ve hře jsou vždy ukryty 2 artefakty s mapu v jednom království. Nesnadný úkol pro vás i vaše hrdiny. Na začátku hry je nutné vybrat si ze 4 hrdinů, a to Barbara, Paladina, Kouzelnici a Rytíře. Každý má určité silné a slabé stránky v jedné ze čtyř kategorií, tedy leadership (určuje množství vojáků, které můžete mít v jeden čas v armádě, každý voják stojí peníze, přičemž zdraví vaší armády nesmí přesáhnout množství bodů v leadershipu), commission (množství peněz, které dostáváte každý týden od krále na nákup armády, kouzel, válečných strojů), spell power (síla vaší magie) a množství kouzel (maximální množství kouzel v knize hrdiny). Záleží jen na vás, jakým stylem budete hru hrát, zda chcete mít slabší armádu, ale silná kouzla, naopak, nebo chcete hrát zlatou střední cestou. Všechny tyto cesty jsou možné a hratelné (Kouzelník bude mít větší problémy na začátku hry, oproti barbarovi, což se postupem času a nákupem silnějších kouzel změní).

King’s Bounty – stavební kámen návykové série Heroes

Po zvolení hrdiny je ještě nutné vybrat obtížnost, na které závisí za kolik dní je nutné Žezlo spravedlnosti vrátit králi, než nadobro jeho život vyhasne. Doporučuji při prvním průchodu nastavit lehčí obtížnost, užijete si tak více hru bez stresu a s možností chyb a prohraných bitev. Přestože se jedná o duchovního předchůdce série Heroes, hratelnost a celkové mechanismy hry jsou poněkud odlišné, zejména v pohybu po mapě, plnění úkolů, nakupování a navyšování množství vaší armády. Z počátku se ocitáte na královském dvoře, odkud vás hra prakticky nedrží za ruku a můžete se vydat kam jen chcete, ovšem určitá omezení existují, jelikož při brzké výpravě do pokročilých částí hry nemáte se svou armádou usmrkanců žádnou šanci.

King’s Bounty – stavební kámen návykové série Heroes

První krok směřuje určitě do hradu, kde prokecnete krále, naberete svůj první bounty (vypsanou odměnu na temného lorda), nakoupíte základní vojáky a vydáte se na průzkum po mapě. Všechna 4 království mají vlastní geografickou podobu, ovšem jednotlivé hrady, umístění nepřátel, truhliček s penězi a dalšími lokacemi je náhodně generováno každou hru, je tak prostor pro velkou znovuhratelnost, což bude potřeba, jelikož první pokusy ve hře většinou končí nezdarem (jediné co zůstává jsou artefakty jednotlivých kontinentů, přičemž ovšem jejich umístění je také náhodné). To vůbec nevadí, jelikož do dalších pokusů jdete s novými zkušenostmi a větší znalostí hry, nepřátel, sil jednotlivých typů jednotek, kterých je ve hře opravdu neuvěřitelné množství. Vaším hlavním cílem je najít hrad temného lorda a jeho armádu porazit, získat kus mapy a zase nabrat další bounty. Není to však jednoduché, po mapě se pohybují nepřátelské jednotky, které vás pronásledují a boji se určitě nevyhnete.

King’s Bounty – stavební kámen návykové série Heroes

Zpočátku můžete prozkoumat pouze první kontinent nesoucí název Continentia, časem naleznete mapu, která vám dovolí cestovat na druhý kontinent Forestria, poté na třetí kontinent Archipelia, a nakonec čtvrtý Saharia. Již podle názvů je jasné, jak geograficky budou jednotlivé kontinenty vypadat, čemuž je podřízena i obtížnost, která se zvyšuje s každým nově objeveným kontinentem. Tomu je podřízen vlastní vývoj vaší postavy, stejně jako vaší armády, která neustále narůstá v počtu a zejména síle jednotek tím, jak navyšujete jednotlivé atributy vašeho hrdiny za pomoci vyhraných bitev či nacházením po světě rozmístěných truhliček, z kterých si můžete vybrat jednu ze dvou odměn, buď navýšení leadershipu nebo navýšení bankovního konta. Premisa je tedy vlastně jednoduchá, naberete bounty, dobijete hrad, seberete odměnu, kus mapy a takhle stále dokola, přičemž vylepšujete svoji armádu, navyšujete počty vojáků a nabíráte stále nadupanější bounty na temné lordy. V případě nalezení dostatečného množství kousků mapy můžete odhadnout místo, kde leží Žezlo spravedlnosti, v případě, že se vám ho podaří najít, hra automaticky končí. Vy jste za ještě většího hrdinu, království i král Maximus žije a zlé síly jsou poraženy. To ovšem znamená několik hodin herního času, tuhé boje a strategické přemýšlení o tom, jaké typy jednotek naverbovat, aby složení vaší armády bylo vyvážené a mohlo se střetnout i s těmi nejtěžšími protivníky.

King’s Bounty – stavební kámen návykové série Heroes

Pohyb po mapě spotřebuje pohybové body, které končí den. Pohyb po rovném terénu zaručuje 40 pohybů za den, ovšem pouze 1 pohyb po poušti. I to zvyšuje obtížnost na posledním kontinentu, kde je opravdu nutné pohyby šetřit a přemýšlet o každém pohybu, zda půjdu naverbovat nové jednotky nebo půjdu se svojí zbývající armádou hrdinně do bitvy. Jednotky jsou verbovatelné nejen z počátečního hradu, ale po celém světě najdete budovy, v nichž je možné za určitou cenu naverbovat určitou jednotku, v jeskyni Trolly, obry a podobně, v podzemí draky, v šatlavě kostlivce a mnohé další. Vyčet a variabilita je opravdu velká, každá jednotka má atributy zdraví, síly, obrany, počtu pohybů a podobně, určující, jak rychle bude v boji jednotka jednat, jak daleko se můžu v každém kole pohybovat, jakou silou zasáhne nepřítele a kolik zdraví ztratí při útoku na ní. Když už jsme nakousnuli souboje, je nutné se jim trošku věnovat a zde přichází největší podobnost se sérií Heroes. Na jedné straně vaše armáda zelených draků, smradlavých trolů, chlupatých hobitů, elfských lučištníků a nakrknutých trpaslíků, na druhé straně nepřátelská armáda složená z určitě tematicky bližší havěti (tohle byl jen výčet možných typů jednotek, které můžete naverbovat, vždy je lepší mít rasou blízké jednotky, jelikož potom má armáda vyšší morálku, například takový rytíř na koni nebude bojovat příliš efektivně vedle démona a podobně, i zde je nutné přemýšlet a taktizovat).

King’s Bounty – stavební kámen návykové série Heroes

Boje jsou tahové, odehrajete své kolo, poté je na řadě soupeř. V momentě, kdy se střetnou armády (stojí vedle sebe, v případě lučištníků můžete střílet hned od začátku) dochází k boji, kdy vše záleží na tom, kdo udeří první, kolik jednotek se do útoku vložilo, jaká je jejich síla a poškození. Hned na to se ovšem od mnoha jednotek dočkáte protiútoku, který je ovšem oslaben o ztracené jednotky z předešlého útoku. Vypočítají se ztráty a jede se dál. Některé jednotky mají speciální schopnosti, kdy mohou útočit dvakrát, nepřátelská jednotka proti nim nevykoná protiútok (zatracený víly), mají obranu proti magii a podobně. Magie, ano magie je další věc, která může zvrátit misky vah ve váš prospěch. Pokud máte silná podpůrná či útočná kouzla, často můžete zdevastovat svého nepřítele, podpořit útok či obranu svých jednotek, ale pozor, to samé může použít i temný lord, takže opatrně. Boje jsou silně taktické, je nutné přemýšlet, jakou jednotkou zaútočíte, s kterou budete v pozadí, kam vystřelit, zda se vyplatí obětovat několik slabších jednotek. Je to zábava, souboje jsou rychlé a nabízejí skutečnou výzvu. Pokud vyhrajete spočítáte vlastní ztráty, seberete mince ze země, přičtete hrdinovi zkušenosti a jdete vymydlit další hrad.

King’s Bounty – stavební kámen návykové série Heroes

Kouzel je ve hře celkem 14, polovina pro bojová kouzla (fireball, turn dead a podobně, což je známé z jiných strategií či RPG), polovina pro kouzla mimo souboje (portál do hradu, vytvoření mostu, zvýšení dočasného množství do leadershipu a podobně), přičemž každý hrdina může mít najednou jen omezené množství kouzel, podle statistik. V rámci začátku souboje je možné z boje uniknout, jednoduše se před soubojem objeví tabulka se sílou nepřítele, pokud je na vás příliš silný, je možné zvolit útěk a vrátit se, až bude vaše armáda silnější. To ovšem neplatí o útoku na temného lorda, kdy nevidíte sílu jeho armády a jen se můžete modlit, že vaše armáda celou bitvu zvládne a bude se těšit z vítězství. Velmi se mi osvědčila taktika ihned na začátku nakoupit armádu, pronajmout si loď a jít prozkoumávat ostrůvky kolem prvního kontinentu, najdete tak velké množství truhel, získáte peníze a leadership, při troše štěstí najdete artefakt, což vám hru a souboje poměrně usnadní. Nejlehčí je hra za rytíře, zatímco nejtěžší je klasicky za kouzelnici, zejména ze začátku hry, s přibývajícími kouzly a jejich silou si síly nakonec vyrovnávají. Pohyb po mapě je snadný, klávesnice intuitivní, celý interface pracuje dobře, vždy víte, co je nutné zmáčknout, velmi chválím celkový styl, interface a možnosti, které vám hra nabízí, zejména svobodu cestovat po světě podle svého.

King’s Bounty – stavební kámen návykové série Heroes

Přestože je hra starší, přeci jenom 1990, je to sakra 30 let, je grafika hry pěkná, dostačující, zajímal by mě remake hry, kde by krásně vynikly textury monster a jednotlivých jednotek. Ostatně ono je možné si to z určitými odměnami splnit. Jelikož se King's Bounty dočkala nových pokračování, které jsem hrál, a musím říct, že se jedná o celkem povedené hry, které dokážou zabavit, všechny mechanismy zůstaly, samozřejmě s určitým vylepšením, což je velké plus. Celkově je King' Bounty opravdu super hra a skvělá možnost osahat si, kde to vlastně všechno začalo (Heroes 2 a 3 vypilovala jednotlivé mechanismy do dokonalosti, přestože se nejedná o stejné hry). Pokud máte chuť zahrát si starou a kvalitní hru, kombinující taktickou strategii s lehkými RPG prvky, je King's Bounty určité kvalitní možností.

Autor: Popy

Hráč, fanoušek starých her, zejména pro první Playstation.

Komentáře k:
"King’s Bounty – stavební kámen návykové série Heroes"

Přidej komentář (přihlášení / registrace)

(Komentáře s více jak 2 odkazy musí počkat na schválení.)

Podpořit finančním příspěvkem »
Shadow bazar, retro herní džungle